U srpskoj zajednici je postojala velika potreba za Sigurnom ženskom kućom

Ženski inkluzivni centar, iza čijeg rada stoje Udruženja žena  „Naš dom“ i „Ruka ruci“,  a koji je podržan od strane Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu ali i više međunarodnih organizacija, jedina je ustanova koja nudi zaštitu ženama žrtvama nasilja iz srpske i romske zajednice južno od Ibra.

Počela je sa radom u martu prošle godine i od tada do danas kroz centar su prošle mnogo žrtava porodičnog nasilja.

Možemo da navedemo da smo u toku prošlogodišnjeg rada imali 10 žena korisnica ovog centra i ujedno 21 dete. Sada vi vidite koliki je broj dece koja posmatraju i koja su svedoci tog nasilja u porodici, a ujedno žene koje su izložene maltretiranju i fizičkom nasilju koje su odlučile da ipak prijave nasilje ili centru za socijalni rad ili kosovskoj policiji“, kaže Rikalo.

U sprskoj zajednici je postojala je velika potreba za radom ovakve ustanove tvrdi menadžer osoblja u ženskom inkluzivnom centru. Ističe da su u želji uspešnije saradnje potpisali memorandume sa svim opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra. 

„Mi pokrivamo prostor od osam opština u kojima pružamo i primamo žrtve porodičnog nasilja, a to su opštine: Novo Brdo, Klokot, Parteš, Ranilug, Gračanica, Štrpce i Kamenica.  Imamo veliki prostor iz koga mogu sve žene da dođu, a i planiramo da radimo sa njima projekte iz ekonomskog osnaživanja“, poručuje menadžer Ženskog inkluzivnog centra.

Ženski inkluzivni centar nije više jedina ustanova zadužena za rad sa pripadnicima nealbanske zajednice. Od nedavno je u Zubinom Potoku, na severu Kosova, otvoren isti centar.

Na Kosovu postoji 10 sigurnih kuća, jedna sigurna kuća je za decu koja su napuštena, koja su bez roditelja, žive na ulici i nemaju obezbeđen posao za dalji život. Druga sigurna kuća se bavi zaštitom žena od trgovine robljem i savremenim ropstvom i ovih osam sigurnih kuća raspoređeno je na prostoru Kosova. Među njima je naša sigurna kuća koja je počela da radi od marta 2020. godine, a ujedno je otvorena još jedna sigurna kuća u Zubinom Potoku tako da za srpsko stanovništvo i populaciju iz nevećinskih zajednica imamo dve sigurne kuće za prijem žrtava nasilja u porodici“, pojašnjava Rikalo.

Osim zaštite Centar omogućava da žena stekne znanje iz oblasti rada na računaru, ali i znanje o krojenju, šivenju, vezu, izradi ukrasa, manikiru ili frizerskom zanatu kako bi ekonomski mogla da se osamostali i zarađuje.

Kada žena dobije informaciju gde može da konkuriše, kada su pozivi, koji donatori podržavaju žene koje imaju ideje da krenu sa nekim biznisom, tako da ćemo mi faktički biti jedan rasadnik koji će omogućiti da žene saznaju informacije, kome da se obrate, kako da ga napišu, kako da apliciraju i ujedno da implementiraju te projekte“, naglašava.

Statistika pokazuje da se u vreme pandemije koronavirusa beleži porast porodičnog nasilja. Rikalo ističe da je za najmanje 35 posto povećano nasilje u porodici zbog izolacije, nedovoljne slobode kretanja, svakog izlaska iz kuće, otpuštanja sa posla. Tokom 2020. godini bilo je 2.069 prijava kosovskoj policiji povodom slučaja nasilja u porodici. Beleži se i povećan broj poziva na S.O.S telefon. Na žalost, brojke pokazuju i da se sedam od deset žena, koje su pretrpele fizičko nasilje u braku, po izlasku iz sigurne ženske kuće ipak vraća nasilniku.

Mogu da vam kažem da se uglavnom nasilje prijavljuje kada je nasilnik u alkoholisanom stanju, a to obično bude za naše slave i izraženije je u zimskom periodu nego u letnjem. Možemo da kažemo još i da je tokom ove pandemije takođe bilo poziva. Imali smo preko 110 poziva dok prošle godine pruženih telefonskih usluga i objašnjenja kome treba da se obrate i na koji način mogu da dođu do nas, koje usluge pružamo. Tako da smatramo da je i pandemija učinila da se broj nasilja nad ženama poveća“, tvrdi Rikalo,

Ženski inkluzivni centar sarađuje sa svim centrima za rad i socijalnu zaštitu kao i sa predstavnicima KFOR-a, kosovske policije ali i drugim nevladinim organizacijama koje se bave ovom problematikom.

U saradnji sa mobilnim operaterom „Valja“ uspostavljen je i S.O.S besplatan telefon. Pozivanjem na 0800 21000 žene mogu da prijave nasilje ali i dobiju besplatnu pomoć i savet psihologa i sociologa.

I. Miljković

Povezani članci

Back to top button