Тајна организација Црна рука

Група официра, учесника у мајском преврату и убиству краља Александра Обреновића 1903, у Београду је 9. маја 1911. године основала тајну организацију „Уједињење или смрт“, односно „Црна рука“.

Група нижих официра, на челу са капетаном Драгутином Димитријевићем Аписом августа 1901. основала Црну руку, завереничку групу против династије Обреновић. Прво заседање група је одржала 6. септембра 1901. Састанку су присуствовали капетани Димитријевић, Радомир Аранђеловић и Милан Петровић, као и поручници Антоније Антић, Драгутин Дулић, Милан Маринковић и Никодије Поповић. Сковали су план да се убије краљевски пар, краљ Александар и краљица Драга. Апис је лично предводио групу официра који су убили краљевски пар у Старом двору у ноћи између 10. и 11. јуна 1903.  Након преврата долази до раскола и Црна рука се гаси.

Два дана после аустроугарске анексије Босне и Херцеговине, група српских министара, званичника и генерала је у Београду 8. октобра 1908. основала Народну одбрану, полутајно пансрпско удружење. Циљ удружења је било ослобађање Срба од аустроугарске окупације. Она је ширила антиаустријску пропаганду и организовала агенте у окупираним теритроијама. Сателитске организације су осниване у Словенији, Босни и Херцеговини и Истри. Најпознатија је била босанска група која је деловала под именом Млада Босна.

Тада долази до стварања организације Уједињење или смрт коју су углавном чинили бивши чланови Црне руке, па је и она била позната под именом Ц. Р. „Уједињење или смрт“ је основана је 9. маја 1911. у Београду, а први њени чланови и први потписници њенога Устава били су: Илија Радивојевић, Богдан Раденковић, Чедомиљ Поповић, Велимир Вемић, Драгутин Димитријевић Апис, Војислав Танкосић, Илија Јовановић (војвода Пчињски), Милан Васић, Милан Миловановић. Друштво је, ма да су и његови чланови и оно само били добро познати, основано као тајно, и имало је своје извршне органе, који је требало да примене пресуде односно одлуке организације.

Црну руку су углавном чинили релативно млађи завереници умешани у убиство краља Александра и краљице Драге, али је главна личност био пуковник Драгутин Димитријевић Апис.

Главне тачке Устава и Правилника организације „Уједињење или смрт“ односно Ц. Р. ове су:

Чл. 1. У циљу остварења народног идеала, уједињења Српства, ствара се организација, чији члан може бити сваки Србин, без обзира на пол, веру, место рођења, као и сваки онај, који искрено буде служио овој идеји.

Чл. 2. Организација претпоставља револуциону борбу културној, стога јој је институција апсолутно тајна за шири круг.

Чл. 3. Организација носи назив „Уједињење или смрт“.

Чл. 4. За испуњење овога задатка, организација, према карактеру свога бића, утиче на све службене факторе у Србији, као Пијемонту, и на све друштвене слојеве и целокупни друштвени живот у њој.

Даљи чланови обухватају ове најбитније одредбе: на врху организације стоји Врховна централна управа, чије су одлуке пуноважне за све чланове и која има право располагати животима, смрћу и имовином свих својих чланова. Интереси организације стоје над свима другим интересима, и њени чланови су дужни достављати организацији све, што сазнају, било у својој службеној функцији, било као приватни људи, а што се тиче организације. Врховна централна управа има право изрицања смртних осуда, чије се извршење поверава најпоузданијим њеним члановима или агентима. Ни један члан организације, пошто је већ уведен у њу, не може изаћи из ње, докле год је жив, нити му ко може уважити оставку. Чланови, који би својим издајством нанели штете организацији, кажњавају се смрћу.

Да би се очувала што већа тајност, чланови се уписују у спискове и воде се не по именима, већ по редном броју. Чланови се међу собом као такви не познају, саобраћај међу њима врши се само преко нарочито одређених личности, и једино Врховна централна управа зна, ко су све чланови организације. Ипак зато, и ако не познају целу организацију ни њено устројство, сви чланови се обавезују на безусловну послушност и покорност организацији; они морају слепо извршивати све наредбе и понети чак и у гроб тајне, које се тичу организације.

Повезани чланци

Back to top button