Петар Сарић добитник награде „Григорије Божовић“

Књижевна награда „Григорије Божовић“ за 2021. годину припала је књижевнику Пету Сарићу за сложену и вишезначну слику националне историје и судбине остварене у роману „Kлобук“.

Награда се састоји из новчаног дела, повеље и плакете са ликом Григорија Божовића, a Петру Сарићу ће бити уручена на свечаности у Дому културе ,,Стари Колашин“ у Зубином Потоку у четвртак, 9. јуна 2022. у 13 часова.

Причајући о турском вакту у Херцеговини, Петар Сарић је у роману Клобук, који је изграђен као развијена приповест сложене основе, активирао неке од важних и пресудних мотива и садржаја националне историје, судбине и идентитета. Међу њима и мотив данка у крви; промене вере и модела културе, са свим последицама и психо-емотивним ломовима које неминовно носи, а који је упечатљиво присутан у прози Иве Андрића и Григорија Божовића, оцењује жири.

„Одабравши за просторну подлогу град Клобук, „један од историјских и најутврђенијих херцеговачких градова“ и његову околину „Требињску Ластву и Ораховац“, Сарић је из перспективе поузданог „записивача и сведока“, кроз неколико епизода и драматичних догађаја, одсликао хронику породице Бегенишић и његовог изабраног јунака Јована/Асана, даровитог дечака и необичног клобучког диздара.

Ослањајући се, на једној страни, на историјско наслеђе, а на другој на митску и фолклорну подлогу, писац је у своју причу уградио сложен однос између историје, судбине и приче, као најпоузданијег сведока и зналца човековог живота и света, јер „све што знамо из приче је“. Доделивши тако причи и приповедном знању посебан статус, аутор је настојао да различите временске, просторне и приповедне равни обједини посебношћу јунакове судбине и његовом унутарњом драмом. А та је драма поопштена и свевремена. Она је колико илустрација појединачног примера, толико и образац историјске судбине малих и потчињених, као што је својим трагизмом, антрополошким унуверзазлизмом и актуелношћу, једнако окренута драматичној савременсти.         

Вишеструка веза са догађајима савремености, значењска преплетеност и сложеност алузија, асоцијација и реминисценција, времена и догађаја, слика и сећања, а нарочито унутарња јунакова драма оличена у идентитетском двојству и расцепу, чине ову Сарићеву приповест о захтевима историје и налозима порекла и судбине знаном и блиском, уверљивом и пријемчивом. У томе су садржани њена истинитост, мисаоност, снага и вредност. Због тога је издвојена и знаменована наградом и именом најзначајнијег косметског писца Григорија Божовића. Као што је и Петар Сарић данас  најзначајнији писац српске књижевности на Космету“, наводи се у одлуци жирија који су чинили: Драгиша Бојовић, Андријана Живановић и Милета Аћимовић Ивков (председник жирија).

Књижевну награду Григорије Божовић додељује Дом културе „Стари Колашин“ из Зубиног Потока.

Повезани чланци

Back to top button