Ambasade Švajcarske, Švedske i Norveške sprovode opštinski grant učinka

Ambasade Švajcarske, Švedske i Norveške zabrinute su zbog nedavnih diskusija i vesti o opštinskom grantu učinka koji zajednički finansiraju u saradnji sa Ministarstvom lokalne samouprave.

U saopštenju dostavljenom medijima ove tri ambasade pojašnjavaju razloge svoje zabrinutosti.

„Opštinski grant učinka je šema grantova koja podstiče dobro upravljanje i pružanje usluga lokalnoj samoupravi. Poslednjih nekoliko godina pokazao je merljiva poboljšanja u opštinskom učinku. Pohvaljujemo napore opština i ohrabrujemo ih da nastave da unapređuju usluge koje pružaju građanima“, navodi se u zajedničkom saopštenju tri ambasade.

Dalje se pojašnjava da šemu grantova sprovode Ministarstvo lokalne samouprave i HELVETAS Swiss Intercooperation .

„Opštinski grant učinka primer je poštenog, transparentnog, tehničkog mehanizma i verujemo da može poslužiti kao model za buduće šeme. EU je to prepoznala u svom najnovijem izveštaju o napretku. Pozivamo sve strane da igraju konstruktivnu ulogu u daljem jačanju opštinskog granta učinka“, navodi se u saopštenju.

Grantovi će biti dodeljeni kosovskim opštinama sa najboljim učinkom.

Povezani članci

Back to top button